کؤمپانیای مه لکتین له سالی 2013 له شاری سلیمانیه دامه زراوه  ئه م کؤمپانیا خاوه نی مارکێ” زیڕین“له بوا ه ری پروگرامی حسابات وداتابیس دایه  که به ریوبه ری ئه م کومپانیا موهنیدس “ئه ندازیار “رحمان رحیم “به ستووگرتوه داتابيسی زێڕین لە تەرخانی تۆزيع و بڵاوکردنەوەدا لە هەموو بەشەکانی فرۆش، کڕين، مەخزەن، لۆجێستيک، CRM، مەندووب و فرۆش بە مۆبايل تايبەتمەند کراوه  پرؤگرامی زیرین ئیستا له چند ولات به چه ند زما ن که به ریتیه  له “عربی ئینگلیسیکوردیفه ارسی”  له به ردست دایه شونه کانی پروگرامی زیرین: ئیمارات:   دوبی نزیکی  به سیتی سنتر  بورجی                   رقمی تله فون هه و لیر:  له بورجی  الغداله برامبه ر مه حکه مه یه له قاتی 15 وزوری 21                                           ره قه می  تله فون 0750301196

سلیمانیه : بازاری ئازادی ژورو  ره قه می 4                                      ره قه می  تله فون 07700027192

تاران :جه نه ت اباد شمالئ شه قه م داوود جه وان مه ردبی نائی ره قه م 16 ژوری ره قه م 19

 ره قه می  تله فون   77615355-021 -989183744307

سیسم زیرین