موشته‏ ریه‏ کان

پرۆگرامی زێرین توانیویه به سه‏ دان کۆمپانیاو شه‏ ریکه وه هه ‏روه‏ ها هه ‏زاران مارکێت و سوپێر مارکێت و مۆڵ خزمه‏ تگوزاریه‏ کانی خۆی له بواری ژمێریاری پێشکه ‏ش بکات. له به ‏شی پشتیوانی و گه‏ شه دان به ویسته‏ کانیان جوانترین و به‏ رۆژترین داتایان بۆ ته ‏رخان ئه ‏که ‏ن وه به راوێژکاری و فێرکاری به‏ رده ‏وام له گه ‏ڵ کاربه ‏رانی ئه ‏م داتا بێسه ژمێریاریه باشترین ره‏ زامه ‏ندی بۆ موشته ‏ریه‏ کانی پرۆگرامی زێرین به دی بێنێ .
هه‏ ڵبژارده‏ ‏یه‏ ک له موشته‏ ریه‏ کان زێرین .


 • کومپانیای میهن
 • کومپانیای کاله
 • کومپانیای ژیلیت
 • کومپانیای لوسی
 • کومپانیای ئیستک
 • کومپانیای پیگاه
 • کومپانیای سه فره
 • کومپانیای دابه شکاری سلیمانی
 • کومپانیای موژده
 • کومپانیای مانیزان
 • کومپانیای ئه رب سات