نیشان دانی کاتالوگ بەرهەم بۆ ڕاسپاردن 

کاتالوگ بەرهەم بۆ ڕاسپاردن لە پروگرامی زێڕین چۆنە؟

لە پرۆگرامی زێڕین دەرفەت لە نوانی کاتالۆگ بەرهەم کە پێکهاتوی گرافێکی بە ڕوخسارنۆی بە دەستە بەندی جیاواز بۆ هەر مندوب نیشان دەدرێت ومشتەری بەهۆی ریک ەپیکی بەرهم یا دڵخوازی وپەسندی مندوب سێری دەکات 

کاتالوگی بەرهم چۆن ئیش دەکات؟ 

نیشان دانی بەرهەم

نشانی دانی بەرهەم بە موشتەری

دەتوانین جیاکاری و ڕاسپاردنی بەرهەم لە نوی بەشی کاتالوگ پێکا بینین و ژمارە داخوازی و دەسەلاتی زۆر بە سەر هەر کام لە تێک ئەژماری و بە سەراوی بەرهەم هەڵبژایرین، و بە ئاسایی بەرهەم مساریف وسیعری نیهایی بەرهم هەڵبژاردو سەێری بەکێن و بی تەنگاوی لە حسیب کەردنی نرخی و هەڵبژاردن بەرهەم نییە و مەندووب بۆ ئەم ئیشە بریان شل هەیە

قازانجە کانی کاتالوک بەرهەم بۆ شەریکە چۆنە؟ 

مەندووب بە ئاسانی و چالاکی باشتر لە بەشی کاتالوک بەرهەم ئێش دەکات و بە  پێی دێتنی بەرهەمکان لە نۆی کاتاڵۆگدا پسوولە زیادتر دەبێت و مشتەری رەزامندی چاکی دەبی و مندووب و شەریکە تەوزیع پیکەوە بە هۆی کاتالوگ بەرهەم باشترین بەهرە و ئاکام لە ڕاسپاردنی مشتەری دەگرن و ئەمە یانی:

بەردنوو دو لایانە(win-win)
KATALOG3

KATALOG3