2.7/5 - (3 امتیاز)

پرۆگرامی مارکێتی ئۆنڵاین لە کومپانیا  پێوستە و بەکردە وەخاڵی لاوازی زۆرێک لە فرۆشی ئۆنڵاینەکانە و هەڵی زۆریان تؤش دەبێت لەم ۆتار بە کم کردنەوی ئەم هەڵی لە زێڕێن بە دانانی ماژۆر لەنؤی پرۆگرامی زێڕین  قەسێ دەکێن 

Woocommerce ماژۆرڵکە لە پروگرامی زێرین بە شێوەی یەکپارچە بەڕێۆەبەراتی فرۆشتن، مالی، هەنبار (مەخزەن)دەکاتو ڕاپۆرتکان و  ئەمکانیاتی پیشەیی زۆر بۆ ڕیخستنی  مارکێتی ئۆنڵاین، ئەخاتە بەردەسی بەڕێۆبەرانی کۆمپانیاکان.

Online store1

هەندیک لە ئیمکانیاتی پرۆگرامی مارکێتی ئۆنڵاین زێڕین

 پرۆگرامی مارکێتی ئونڵاین زێرین لەم بەشە هاوکاری شەریکیە  کە فرۆشی ئۆنلاین دەکات.

١. ژمێریاری مارکێتی ئونلاین 

2. مەخزەن(هەمبارداری) مارکێتی ئونلاین 

3.قازانجو زەرەر پسپۆرانەی مارکێتی ئونلاین 

4.بەڵگە ماڵیەکان مارکێتی ئونلاین 

5.خەزەنەداری مارکێتی ئونلاین 

مارکێتی ئۆنڵاین

پرۆگرامی ژمێریاری ئۆنڵاین زێرین

هەبوونی سوورەتی حسابێکی وردو ڕوون هاودەقی ستانداردە ماڵییەکانی وهەروەها هاو ئاهنگ بوو لەگەڵ پرۆگرامی ژمێریاری مارکێتی فرۆش ئۆنڵاین یەکێک لە سەربەشیەکانی مارکێتی  زێرینە کە بەکار هێنەر بەوردبوونەوە لە پێداویستیەکانی خۆی لە بەشی ژمێریاری مالی ئەتوانی ڕاپۆرتەکانی پرۆگرامی تاێبت بەمالی،وردبێنی حسابەکانی، مانەوەی دفتری حیساب ، کشفی حیساب،تایبەت بە موشتەریەکان، ئەگەری بەڕێۆەبەری کردنی ژمێریاری  پێشکەوتوو کودینگی حیسابە نەگۆروگەوزاوەکانی (سەرئاوەکان)، تەنیا هەندێک لە ئیمکانتی زێڕینە،

کە ئەتوانێ بەمارکێتە کەی ئیۆەوە وەسل(لینک)ببێتو شایستە بنەماییەکانی مالی ئاراستەی سیستەمەکەی ئیۆە بکات  

ئەپلیکەیشنی مارکتێنگ

2 .پرۆگرامی مەخزەن مارکێتی ئونلاین

 یەکێک لە بەشە گرێنگەکانی هەر مارکێتی ئۆنڵاین مەخزەن وهەنبارکیەتی کە بە پرۆگرامی مەخزەن مارکێتی ئۆنلاین جیبەجە دەبێت

چۆن مخزەنی مارکێ ئۆنڵاین کونترول بکەین؟

هاوکات زانیاری وەرگرتن لە سێروێرکانی کومپانیا  یەکێک لە تایبەتمندیەکانی زێڕین وەسل(zerrin link)کۆمپانیا و مارکێتی ئۆنڵاینە،کە دەتوانێ:

زانایی لە ئاخرین پیۆەند بە کاڵا لە مەخزەن ولە حەوەزی ئەنبارداری فرۆشگەی ئینترنتی ئاگاداری شایانی ڕوون کردنەوەیە، هەبوونی هەنبارداری بە پێی کاردیکسی  کالا، هەروەها دەرکردنی بەڵگە سپاردەکانی ئەنبار ئەستانداردەکانی هەنبارداری و ئەمکاناتێکی وەکوو ئەنبار سەنگینی پێویستی هەرشەریکەیێکی ئینتێرنێتییە 

زێرین بۆ شەریکە تازە کار ومام ناونجیەکان لە حەوزەی ئونلاین، تواناییەکانی پیشەیی ومالی بەڕادەی شەریکە گەورە پێکهاتووەکان پیشان دەدات B2C و B2B واتائێوە بەکردەوە دەتوانن فرۆشگەی ئونلاینی کۆ فروش یان وردە فرۆشتیان ببێت

هەنبارداری

چون پرۆگرامی مارکێتی ئونلاین پسپۆرانە قازنج وزەرەری حسیب دەکات؟

ئاراستەکردنی ڕاگەیاندنە پیشبینیەکانی یارمەتیێکە کە لە سۆنگەی نواندنی قازانجو زەرەری هەموان، بەرێۆە بردنی خەرجەکان، هەروەها هەبوونی بەرنامەی گەشەپێدانن  لە سەر بنەمای قازانجو زەرەری شەریکە یەکێک لە پانە بنەڕەتیەکانی سەرکەوتنی شەریکەی ئونڵاینە

پرۆگرامی زێڕین بە هەبوونی ئیمکانیاتێکی وەکوو قازانجو زەرەری مارکێتی ئونلاین بە گەشتی و میزانیە ئەتوانێ کات بە کاتی پەیوەندی لەگەڵ قازانجو زەرەر سەرنجی وردی  ببێت

گرنگترین خاڵ لە فرۆشگەی ئینتێرنیتی قازانج هێنەر یی بۆ هەموانە،هەروها ئاراستەکردنی ڕاگەیاندنەکانی قازانجی کالاکان لە پەراوێز داناسینی پر قازانجترین کاڵا و موشتەریەکان،

پسوولە ئەو توانییە بە ئێوە دەدات تیشک نجە نە سەرکاڵاکان و موشتەریە قازانجهێنەرەکان وبە پێ قانونی (یاسای)20\80ی “پارتو” هە رۆژە بە هۆی شەریکەی ئینتێرنێتی خۆتان لە پروگرامی مارکێتی ئونلاین زێڕینەوەسوود هێنێەریی خۆتان زۆرزیاتر بەکن 

Specialized profit and loss

پرۆگرامی مارکێتی ئونلاین خەزینەداری

پرۆگرامی مارکێتی ئونلاین خەزینەداری دروستی لە حەوزوەی قاسە (دەخلداری) و بەرێۆەبەری حیساب بانکی،جیهازی کیش هەروەها وەسل بوون قاسەکان بە paypall,mastercard ,visacard ئیۆە بە ناوی بەرێۆەبەری عام ئەتوانن:

لێستەی حیسابدراوەکانی موشتەریەکان بە وردی لە قاسەکانی خۆتان و بانکی پەیوەندی دار دەکەن ڕاپۆرت بگرنو لە هەر کاتیکدا خولی پارە نەختی کۆملەکەتان لە ژیرچاوە دیری بگرن 

 
دەفتەری ماڵیاتی

چون پرۆگرامی مارکێتی ئۆنلاین زێڕین دەفتەر ماڵیەکانی زێڕێن حسیب دەکات؟ 

پرۆگرامی مارکێتی ئۆنلاین بە دارابوونی  دەفتەر ماڵیکانی و ئەزموون لە نواندنی ماڵیاتی وخەراج دانی  نووسنیگەی شەریکە، بە مارکێتی ئونلاین ماژولە مالیاتیەکانیان پیشەبیینی وحسێب دەکات.

دەفتەر ماڵیەکانی زێڕین لە دفتەری کل معین تفصیلی هەروەها دارابوونی ئیمکانیاتێک وەکوو: ڕووکێشی بە تگەکانی، پێداچوونەوە بە حیسابەکان، کودینگە چەند ڕووبەری کە جێگای پەسندی مالیات و هەبوونی ماژولەکانی بۆ یاراشەکردنی سیاهەی مامەڵەوەرزیەکان TTMSی شەریکە تازە کارەکانی ئونلاین لە ڕادەی شەریکە ماڵیاتیە بەهێزکان ئامادەی ڕوبەرووبونەوە و ڕاگەیاندنی درووست بە ماڵیات نێۆ دولتی دەکات 

دەفتەری ژمێریاری