1/5 - (1 امتیاز)
Discountrt

داشکاندن

بە سێری و جۆراجوری لە پێڵانی داشکاندن کاڵا و خەڵات کارخانەکان و بەرهەم هینەرکانی  و هەروها جێاواز بۆنی داشکاندن و ئافر تایبەتی لە لایەن شەریکەی تەوزیع بۆ ڕاکێشی بازارکانی نؤی و کێبەرکەکانی لەگەل کۆمپانیاکانی دێکی ئەم پێلانە جۆراجۆرن.

کرداری دەروست ئەم پێلانە و حسیب کردنی داشکاندن کاڵا لە قازانج و زەرەری راستەۆ خۆی شەریکە و کۆمپانیاکان نەخشی گرینگی  و تایبەت دەبێت 

چۆنیتی حسیب کردنی ئافرکان لە پروگرامی ژمێریاری؟

لە پرۆگرامی ژمێریاری زێڕین  ئەتوماتیک و سیستەمی بە جۆریەک کاربڕی کۆنترول دەکرێت و هەروها لە هەلەکانی کارپێکەر بەرگری دەبێت و کرداری دڵخوازی دەرون سیستەمی و بەروون کردنەوە پێلانی دەروست داشکانن و ئافر تاێبتکان بۆ گۆڕانکاری پسووڵەی فرۆش و کڕین  کۆنترولی باشتر دەبێت

لە تواووی بەشکانی سیستەم دەتوانی پیلانی داشکانن بۆ گرووپی لە موشتەریکان  جوملە، وەردە و موشتەری تایبەتی  یان گرووپی بابەت بەناسینن.

پروگرامی ژمیریاری زێڕین بە سێری جۆراجوری داشکاننی لە پیشەیی ترین ڕەوڤانە پیشەیی داشکانن بەپێ بابەت،داشکانن بەپێ حجم،داشکانن قالەمەیی و داشکانن نەقدی پیشتوانی دەکات وبە پیلانی داشکانن دەتوانن بۆ پەرە پێ دان فرۆش و چۆنەوناوی بازارکان نۆی  کەڵکی لەوربەگڕن.

گەرنگ تڕین تایبەتمندی حسێب کردنی وردبینانە بەجێیای  سافی فرۆش هێە

2Discount

ئافر

Discount داشکانن

 

جورکانی داشکانن و ئافر چۆنن؟

لە پیلانی داشکانن خاڵ گەرێنگ بەڕێۆەبەری داشکانن بە پێی حەجمی و داشکانن قالمەیی پاک کەردنەوی حسیبە موشتەریە

ئەم داشکانن تایبەتی بۆ دانانی خەلاتی دەروست بە بابەتکانی ناو نێشان کراوە بەریوبەرونی کۆمپانیا  و نیشاندانی دەروست لە پسووڵە کە مشتەری ڵیهاتوو سێری بەکات و تەگێشتویی لە داشکانن بابەت بێت 

 زێڕین بە ئاسانی فرۆش بە موشتەری بەڕێۆەبەرایتی دەکات وحسیب کردەنی داشکانن لە هەر ڕادە لە سیستەم دادەمرزریت و شەریکەوکومپانیاکان  بە پیلانی بارون کردنەوی باشی خویان چاک بۆنیان لە بازاردا بە دەست دەهینن، موشتەری بە بوونی ئافر تایبەت کڕین زۆر دەکات

Be good

Be good

پرۆگرامی زێڕین بە نێشان دانی دەرفەت بە زبانی ئاسان  بۆ داناننی چاکترین و بەهەزترین پیلانکانی داشکانن بابەت لە  دابەشکاری کاڵا هەنگاوی زۆر بە نرخی داناوە و بە دانانی پێلان ئافری بۆ کۆمپانیاکان دەبێت گەشەدانی  بازارکان و مۆشتەری زۆر باشی کۆمپانیا لە دەروە و ناوی وڵاتیدا

 Discount chart
Discount chart