3/5 - (5 امتیاز)

بە دامزرانی سیستەمی ئوتۆماسیون مارکتێنگ  لە ئێشی هر کۆمپانیا دەبێت زیادبوونی فرۆش و مەشتەری و مارکتێنگ باشتری ئەو بزنسە

 زیادبوونی موشتەری بە ئوتۆماسیون مارکتێنگ فرۆش لە لایانی مەندوب:

مەندوب لە سێری رۆژانە سەردانی ئەوە  دوکانانەی و مولەکان کە بویان لە خطەی سێری روژانەیان دابێن کەراوو سەردانیان دەکاتو دەبێنت دوکانێک یا کومپانیایک دەتوانێ بەرهەمەکی شەریکەی پێ بفرۆشت، بە داخەوە نێوی نێە یان نەیتوانی تا ئیستا فرۆشی پی بەبکات،

مەندوب سەردانی موشتەری نۆی دەکات  نێوانی خوی و شەریکە و یان دەوکانی لە  سوورت موشتەریانی شەریکە زیادی دەکات و شوێنی ئۆنڵاین لە سەر خریتە دابێن دەکات، و ئەمە دەبێت زیادکردنی موشتەری و فرۆش چاکتر و باشتر بۆ  کۆمپانیا

پرۆگرامی ئوتۆماسیون مارکتێنگ ئیشی لە زیاتر بوونی موشتەری چیە؟

  پرۆگرامی  ئوتۆماسیون مارکتێنگ ئەو موشتەریانی بە پێناسە موشتەری دورنەبوو بۆ سیروێری کۆمپانیا دەنێریت کە دوایێ پەسەن بۆنی لە نوان سیستەمدا بە پسندی بەڕێۆبەری فرۆش  بە موشتەری ئەستا شەریکە دەگۆڕیت و داتای پرۆگرامێش بە رۆژ دەبیت و ئەو موشتەریانە لە هەر گۆند، شار و گەرکێک لە سەرخریتە لە سیستەم دا نیشان دەدرێت

بەم بونەوە مەندوب و بەشی دابەشکاری و تەوزیع  و بەرێۆبەری فرۆش و فروشیار  و قاسە دار و بەرێۆبەری عام زانایکی باشێان لە شوێنی موشتەری و شێونی خوێان تا ڵای مشتەری لە سەر خریتە دەبێنن   

چاوەدێری باشتر و کەم کەردنەوی کات، مساریف و هەڵەکان لە پێشدا دەبێت زیادکردنی موشتەری شەریکە و ئەمە بە نرخترین ئیشی پرۆگرامی ئوتۆماسیون مارکتێنگ زێڕێنە 

بەڕێۆبەری فرۆش  ئەم زانایی گەرافێکێ لە سەر خریتەی  زۆر چالاکتر و ریزبێنانەتر دەکات و برێاری دەروست و گونجاو لە فرۆش و دابەشکاری  دەدات

ئوتۆماسیون مارکتێنگ
قبلی
بعدی

ئوتۆماسیون مارکتێنگ و نەخشی لەشوێنگربوونی قەرزدارکان

سیستەمی ئۆتوماسیون مارکتێنگ نەخشی گرێنگی فرۆشتنی بابەت بە  قەرزدارکانی وڵاین حیساب و نشاندانی ئونڵاین شوینگیری لە خەریتە بۆ بەرێۆبەری فرۆش،  مەندوب، دابەشکار و گرووپی دابەشکاری دەبێت کە  لە وتارە باسی دەکێن

گرینگی مانەوی حسیب موشتەری لە ئوتۆماسیون مارکتێنگ چۆنە؟

سەرنجدان بە گەرینگی سەرجەمی پارە لە شەریکەدا و باسی بووجە بەرواەردکردنی بۆ ئێدارەی چاکتری کۆمپانیا بەرێۆەبەری لقی مالی پێداویستی بە شوێنگر بوون وردی داخۆازی و زانیاری لە مانەوی حیسابی موشتەریکانی شەریکەی دەبێت

 پرۆگرامی زێڕین گرینگی ئەم بابەت لە بەرچاوە داناوە تا بەتوانێت بە سەرنجدانی یەک یەکی شێونەکانی فرۆش و مەندوب و جێاکاری وردی مانەوی حیسابی موشتەریکان بە پیێ ژمارەی پسووڵە فرۆش لێکولینەوی لە سەر بکات 

 بە ئوتۆماسیون مارکتێنگ بۆ نموونە مەندووب  لە شێونی  فلاندا  دەزانێت موشتەریکانی شەریکە لەو جیگەدا مانەوی حیسابیان چەندە؟ 

چەندە لە حیسابیان ماوی؟

چەندی حیسابش لای داوە؟

چەندە قەرزیش هێشتا ماوەی نە گیشتەوە؟

سەرنجدان بە داتاکانی ئەم بەشی  کارکردی گرووپی فرۆش و تەوزیع لە بشی شوێنگر بوون داخوازی داپەری چاکتر دەکن 

  سیستەمی ئوتۆماسیون مارکتێنگ مەندوب مانەویی حسیب موشتەری چۆن کۆنترولی دەکات؟

بۆ باشتر داخۆازیکانی موشتەری لە لایانی مەوزئفەکان  و کارمەندکانی شەریکەو و دەرنچوونی موشتەرئ لە دانەوی حیسابی و دواخستنی مانەوی حیساب مەشتەری بە دروست کردنی سیستەم  ئوتۆماسیون مارکتێنگ پرۆگرامی زێڕێن، کاتی ناردنی بابەت ڕاپورتێک لە مانەوی حیسیب و ژماری پسوڵە موشتەری بۆ بەشی دابەشکاری دەنەرێت، تا بە داتای دروستە و پێداویستی شوێنگری بەکن 

مەندوب دەتوانێت بە پیێ داتا دروست مانەوەی حیساب موشتەری بکات و لەم ڕێگادا هاوکاری باش بۆ شەریکە ببێت، چۆن راسپێردوکان ئۆنڵاین دەبێت 

 زێڕین دەتوانی ڕاپورتی کشفی حیساب، تۆژینەوەی چونیتی پسوڵەکان دابێن کراوەە و ژماری پسولەکانی کە مانەوی حیسابیان  ببێنێت 

مەندووب دەتوانێت درژەدانی کاتی دانەوی قەرزەکانی موشتەری بە هەماهەنگی شەریکە و بەڕێوەبەری فرۆش جێبەجی بەکات ‌هۆ جێبەجی لە نووان سیستەمی ئوتوماسیون مارکتێنگ بنوسێت کە بۆ جارکانی داهاتوو سەردانی موشتەری  بە شەریکە یارمتی  زۆر باشی دەدات.

پەیوندی سیستەمی ئوتۆماسیون مارکتێنگ و مەندووب

قبلی
بعدی

بە دەرفت  پەیوندی زۆر باشی ئوتوماسیون مارکتێنک و مەندووب بە رۆژ بۆنی ئەپلیکیشنی مەندوب لە بەشێ (marketing rout) موشتەرکانی هەڵبژاردوو کە لە نوێ سیستەمدا شوێنی موشتەری و خط سێری مەندووب چاوەدێری دەکرێت و لەسەرخریتەی نیشان دەدرێت 

زانایی زۆر باش لە خط سێری مەندووب دەبێت و بە هوی ئەو زانایی گێشتن بە هەر موشتەری ئیشیکی  ئاسانە. 

باشترین شوینی بۆ سەردانی موشتەری دەدوزیتەوە و بەرێۆبەری فرۆش بە مەندووب بڕیار دەدات کە لەکام خط و زونێك سێر بکات

چۆن زێڕێن مپ ئیشی لە پروگرامی ئوتوماسیون مارکتێنگ زێرین دەکات؟

پرۆگرامی زێرین مپ  ئەتوماتیک  بە بۆنی پرۆگرامی ئوتۆماسیون مارکتێنگزێڕێن  نێوان شەریکە و موشتەری. مەندوب و موشتەری، یا سیارەی تەوزیع و شۆینی موشتەری  هەلسنگاندنی دەبێت و لە کەموە بۆ زۆر سوورت دەکات و مەندووب و بەڕێۆبەری فرۆش دیبێنت و بڕیاری دەروست بە ئاسانی و وردبینانەتر دەدرێت. کە ئەم سیستەم بە زیادتر بوونی موشتەری لە کاتی خویدا یارمەتی زۆر باشی شەریکە دەدات