پڕۆگڕامی وەبەرهێنان

وبەرهینان
3.2/5 - (5 امتیاز)

پڕۆگرامی وەبەرهێنان

پرۆگرامی وەبەرهێنان لە کۆمپانیا کانی کە وەبەرهێنانی بابەت هەیە و کاڵا و بەرهەمەک دەروست وساز دەکن بە کار دەبرێت

بۆ وەبەرهێنانی بابەت  چەندین ئیشی تایبەتی دەکرێت کە ئەم ئێشە سەرکیانە برێتی لە:

1. کڕین مادە سەرتایی لە نۆی وڵاتی خویان یان دەرویی ولات.

2.  ئەنبارداری ومخزەن داری مادە سەرتایی و کاڵایی بەرهینەری تواووبۆ

3.دەروست کردنی و سازکردنی وەبەرهێنەری کاڵا

4.کۆنترولی بەرهەم یا QC  پێلانی بەرهەم 

 بە تواواووی بەشەکانی بەرهەم هێنانی کاڵا  Production  دەلێن.

و هر کۆمپانیا بەرهەم هێنەر نرخی تواوو بۆی کاڵای گەرینگ ترین و  یەکێک لە ئامانجی فرۆشیەتێ کە بە دامزرانی پرۆگرامی وەبەرهێنەر زێڕین تواووی بەشەکانی بەرهەم هێنان کۆنترۆل و بەڕیۆبەری دەبێت

بەشەکانی پرۆگرامی وەبەرهێنان

بۆ دەروستکردنو سازکردنی ەر بابەتیک دەبێت دروسکار و بەرێۆبەری ئو ئێشەی ئستراتیجی تایبەت بۆ کاڵای ببێت و بەرهەم  وەبەرهینار دەبێت باشترین نرخی وباشترین کوایلێتی و موشتەری رەزامندی خۆیان لەو بابەت ببێت و ئەم رەزامندی دەبێت پرەدانی بازارکانی کۆمپانیا و زیاتر بۆنی موشتەری بۆ شەریکە و کارخانەی وەبەرهێنار لەم وتار سە بەشی سەرکی پروگرامی وەبەرهێنان  باس دەبێت 

01

دیاری کردنی خالەکانی لاوازی و دەرفەت و پوێنت باشەکانی فۆرموولی وەبەرهێنان بۆ کاڵاکان وەبەرهێنراو و ساپۆڕتی داواکاریکانی  مادە سەرەتاییەکان لە پیداکردنی تا مەخزەن داری  و جیبەجێ بۆ وەبەرهینان بابەت و تخمین مساریفی دەروستکاری وسازبوونی بەرهەم  و مساریف جبەجێ بابەتکان، مساریف نە گنجاوە دیکە و مساریف مەعاشی موزەفەکانی وەبەرهێنراو  بەراوەردی پێکهاتەیکانیان،بە جۆرێکە لە پێشدا ناسراوەبە تواووی بەرێوبەری ئەم بەشانە فۆرمەلەکانئ mrp  دەوتەریت.

بەرێۆبەری تەواوی بەشکانی وەبەرهێنان بە پرۆگرامی وەبەرهێنانی زێرین دەکرێت

02

بەڕێوەبەری وەبەرهێنان

 وەبەرهینان لە هەریم کۆردستان گەورترین ئامانج و هیوای هەر بەرێۆبەر کە دەتوانێت بەرەند خویان بە کۆردستان وجیهان بەناسێنت ببێت سەرکوتوویی زور باشی بۆ کۆمپانیا ناوبراو لەم  روووە زێڕین بە توانایی ئاندازیارنی کورد هەروها بەکار بردنی تکنولجێێ  رۆژی جیهان و خومالی بوونی ئەم تکنولجێی توانێت باشترین خەزمت گذاری لە وەبەرهینان و بەرەند دەروست کردن ببێىیت

دیاریکردنی بەشە کانی وەبەرهێنان و بەڕێۆبەری و چاوە دێری کردنی وهەلسنگاندنی  بەشە جێاوازەکانی وەبەرهێنانی لە هەمو کات و ساتدای  دێاری کراوە و بەرێوبەران بە دانانی پیلانی لیکوهاتو  هەمو ئەم بەشانە لەم پرۆگرامی تاێبەت وەبهینان دەتوانی بە یاسایی ئەنجام بەدێت 

03

پیشاندانی مساریف نرخی تواوو بونی بەبات وکاڵاکانی وەبەرهێنراو لە پاش وەبەرهێنان کە لەو مساریف لە نرخی موادی سەرتایی و نرخی جیبەجێ کالا مسارف مووچەی و مەعاشی کارمەندکانی وەبەرهینان و باج و بێمەی نوی دولتی و دابەش کردنی وەبەرهێنان  و دهها مساریفی دیکەی بەرهم هینانی لە گرێنگترین دەرفەتکانی بۆ فرۆشی بابەت کومپانیا وەبەرهێنەرە

مەساریفی ڕاستەوخۆ و  مەساریفی دوایێنی بە گەشتی، بۆ دەر هێنانی دەرووستی نرخی تەواو بووی کاڵایە

 زێرین بە دامزرانی پرۆگرامی وەبەرهێنان هاوکاری زۆر باشی کومپانیا وبەرهێنانە وبەڕێۆبەرانی ئەم کۆمپانیا و شەریکانە دەتوانن  بۆ حسیب کردنی نەرخی تواوو بۆی بەرهەم لی کەڵک وەربەگرن.

لە تواووی بەشەکانی بەرهم هێنانی بابەت وهەنبار داری ، ئالو گوری بەرهەم، دابەشکاری بەرهم هینر و بۆ ناساندنی نرخی تواووی بوی کاڵا بۆ دانانی نرخی دەروست و ریک وپێک قازانجی لە وەربەگرن

پرۆگرامی وەبەرهێنان